Super Vacuum Sklep | Serwis Vorwerk Kobold, Rainbow, Kirby

0 szt. - 0.00PLN

Koszyk jest pusty

Język: Polski Polski

Przelicznik: Złoty polski

Regulamin Klub Ablo

REGULAMIN KARTY STAŁEGO KLIENTA

Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania i korzystania z Karty Stałego Klienta wystawionej przez Bestvac SK Karta Stałego Klienta daje prawo do otrzymania rabatu oraz korzystania z ofert specjalnych przy zakupie towarów w Salonach i wybranych Sklepach Partnerskich Recman na terenie Polski. 1. Wystawcą Karty Stałego Klienta jest Bestvac SK z siedzibą we Wrocławiu, wpisana do KRS pod numerem 0000574503.

1.Do otrzymania Karty Stałego Klienta upoważniona jest każda osoba która przedstawi paragony lub kopie paragonów na zakup towarów w Sklepach Bestvac SK na łączną kwotę powyżej 500 zł.

2. Karta Stałego Klienta nie jest kartą kredytową, płatniczą ani bankową i może być używana wyłącznie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu

3. Warunkiem otrzymania Karty Stałego Klienta jest wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego  sklepie stacjonarnym lub internetowym

4. Formularz zgłoszeniowy

4.1 Wypełniając i przekazując formularz zgłoszeniowy klient: - wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Bestvac SK zawartych w formularzu danych osobowych stosownie do informacji zawartych w formularzu, - potwierdza autentyczność zawartych w formularzu zgłoszeniowym danych.

4.2 Wypełniając i przekazując formularz zgłoszeniowy klient wyraża także zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym przez Bestvac SK, firmy powiązane z nią kapitałowo oraz Salony Firmowe i Sklepy Partnerskie. Dane osobowe będą przetwarzane w celach reklamowych i marketingowych. Klient wyraża jednocześnie zgodę na otrzymywanie ofert handlowych oraz korespondencji drogą elektroniczną (na adres poczty elektronicznej lub sms-em) wysyłanych przy pomocy systemu REDlink (Vercom Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu) oraz systemu FABRYKA SMS (DIRECTINFO sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim). Dane osobowe klienta są chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926) oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

 4.3 Każdy klient ma możliwość wglądu i aktualizacji danych osobowych dotyczących jego osoby, a także prawo do usunięcia danych w przypadku rezygnacji z Karty Stałego Klienta.

4.4 Bestvac SK może z własnej inicjatywy uzupełnić, sprostować lub też usunąć jakiekolwiek niepełne, niezgodne lub nieaktualne dane osobowe przechowywane w związku z programem Karty Stałego Klienta.

5. Karta Stałego Klienta jest imienna i opatrzona indywidualnym numerem oraz podlega rejestracji w bazie danych Bestvac SK.  Administratorem danych osobowych zawartych w bazie danych Bestvac SK jest Bestvac Sk.

6. Jedyną osobą uprawnioną do posługiwania się Kartą Stałego Klienta jest użytkownik, co oznacza, że prawo do zniżek i przywilejów, wynikających z posiadania Karty Stałego Klienta nie może być cedowane na inną osobę.

7. Karta Stałego Klienta zostanie wysłana pocztą na adres podany w formularzu.

8. Karta Stałego Klienta daje właścicielowi prawo do rabatów ustalonych zmiennie w określonym czasie dla poszczególnych artykułów.

9. Istnieje niewielka ilość artykułów, dostępna w Salonach i Sklepach Bestvac SK, przy zakupie których nie przysługuje żadna zniżka. 

10. Aby skorzystać z przywilejów wynikających z posiadania Karty Stałego Klienta, użytkownik zobowiązany jest wręczyć Kartę sprzedawcy przed nabyciem towaru.

11. Realizacja upustów następuje po przekazaniu Karty Stałego Klienta sprzedawcy, przed dokonaniem transakcji.  

12. Informacje o Salonach i Sklepach Bestvac SK oraz przywilejach wynikających z posiadania Karty Stałego Klienta jest dostępna na stronie www.supervacuum.pl

13. Za udzielenie zniżki niezgodne z niniejszym regulaminem odpowiedzialność ponosi sprzedawca. 14. Klient może posiadać tylko jedną Kartę Stałego Klienta Bestvac SK

15.Użytkownik Karty Stałego Klienta może być poproszony o okazanie dokumentu tożsamości w czasie posługiwania się nią.

16. W przypadku utraty lub zniszczenia Karty Stałego Klienta jej właściciel powinien zgłosić się z dokumentem tożsamości do Salonu lub Sklepu Bestvac SK celem wystawienia duplikatu.

17. Karta Stałego Klienta jest ważna bezterminowo.

 18. Klient akceptuje postanowienia zawarte w Regulaminie w momencie podpisania formularza zgłoszeniowego. Treść regulaminu jest udostępniona w siedzibie Bestvac SK oraz na stronie www.supervacuum.pl

19. Regulamin obowiązuje od dnia 05.05.2015 r. Bestvac SK zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym czasie. Za termin wniesienia zmian należy przyjąć termin opublikowania nowej wersji regulaminu na stronie www.supervacuum.pl